Grond BrengenGrond Brengen

Grond kan men (onder bepaalde voorwaarden) brengen bij de Regionale Grondbank Almelo.

Samengevoegde partijen grond worden door ons verwerkt volgens BRL 9335 protocol 1.

Tevens kunnen reeds gekeurde partijen grond (AP04) bij ons gestort worden.

Wij accepteren onderstaande grondstromen:

Grond klasse AW (volgens besluit bodemkwaliteit)

Grond klasse Wonen (volgens besluit bodemkwaliteit)

Grond klasse AW (indicatief gekeurd)

Grond klasse Wonen (indicatief gekeurd)

Grond klasse Industrie (indicatief gekeurd)

Grond getoetst aan een bodemkwaliteitskaart

Grond uit bermen en groenstroken

Freesel

Veegzand

Groenafval (algemeen)

Watercultures

Blad

Verkleind gras

Houtchips